Gaadeawäid em Alda

Gaadeawäid em Alda

 

Gaadeawäid em Alda

Von Anita Trostel

Isch sein enn demm Alda

Wo ed Kreiz schonn wat schief.

Awer nixdesdedrodz

Fennen die Gaadeawäid isch medidativ.

Weldwuggs em Gaade

Kann ich ganed good läide,

zeeschd ed och em Kreiz

isch duun alles beschnäide.

Jedes Unkreidsche duun isch

Total vanischde,

doabei sein isch kreativ

un duun newebei dischde.

Bäim Mähje vonn de Wiss

Zeeschen isch Kurwe un Kräse.

Mäine Mann sähd: „Jedz schbennd

ed widda, dat soll suwat häße.“

Außa Tomade weerd bäi mir

Kään Imees kuldivierd,

obwohl suwat joa och

en de Gaade ihierd.

Manschmo loassen isch och schdiehn

De Kaaschd un de Schbaade,

dann läjen isch misch einfach moa

 en de Sonn en mäinem  Gaade.

Kommentare sind geschlossen.