Durchsuchen nach
Category: Mundart

Mäi eerschd Schulljohr 1950

Mäi eerschd Schulljohr 1950

Mäi eerschd Schulljohr 1950 von Anita Trostel Noa de Uusderferie 1950 sein isch en de Schull ikomme. Mir woren de erschde Johrgang noa em Kriesch, der en de kadolije Volksschull en Biewer em Frehjohr, schdatt em Härbst, mem Schulljohr anifange häd. Voller Unidold hann isch off denn gruße Daach iwaad. Mäi Gruußällere ha ma bäim Ledder-Unkel en Näiwidd en braune Schullranze aus Ledder ikoafd. Häirenn koamen en Tafel em Tafelschoner, en Greffelkasde aus Holz med Greffele un em Greffelschbedzer drenn…

Weiterlesen Weiterlesen

Toast Hawaii un Russeei

Toast Hawaii un Russeei

Toast Hawaii un Russeei Von Anita Troste Wie dat Wärtschaftswonner su säine erschde zahde Anfang inomme häd, wollden de Läid nau geer och e bissje Luxus hann. Em Fernsiehn goaf ed vonn 1953 bis 1964 schonn en Kochsendung, die mem Clemens Wilmenroth. Der woor zwar käne Koch und konnd och ned su rischdisch koche, awer e konnd dat Ganze siehr good rewwerbränge, weil e en ilierde Schauschbiller iwese es. Die Läid wooren vareggt noa säiner Sendung un wooren begeisdad vonn…

Weiterlesen Weiterlesen

Huchzäid

Huchzäid

Von Anita Trostel   Näilisch sei ma off na Huchzäid enilaade iwese. Dat Peersche häd schonn e paar Johr zesammeileefd un säin Kend, e dreijehrisch Mädsche, häd de Bliemscha ischdreit un die Braut es awer drodzdemm ganz schdolz en Weiß igange. Isch koam du  off den Idan’ge, moa offzeschräiwe, wie dat en de fuffzija/seschzijer Johre su mem Heiroade un de Huchzäidsfäijerlischkeide iwese es. Isch hann alsu e bissje ibläädert un en mäiner ejene Erinnerunge ikroamt un hann och einijes ifonne….

Weiterlesen Weiterlesen

Vonn Uusdere un vomm Uusderhaas

Vonn Uusdere un vomm Uusderhaas

Vonn Uusdere un vomm Uusderhaas Von Anita Trostel Uusdere woor fier misch als Kend bahl inau su schien wie Chresdaach. Ed goaf zwar ned su vill Ischän‘ge, awer doafier es ed Wedda vill schiener iweese. Vier Uusdere sein mir Kenner emmer med em Räsbelsche iwwer die Wisse izooche un hann Uusdermoos iroabbt fier e Uusdernesdje. En ähnem ha ma noch Haselschdägge medibraachd und dann ging ed loass mem Nesdje boue em Hoff. Aus denne Haselschdägge und demm Moos es e…

Weiterlesen Weiterlesen

Frehjohr

Frehjohr

Frehjohr (von Anita Trostel)   Moa[1] bloasen de Meerzwäst em ed Haus, doa wellsde am lefsde ganed raus. Moa schäind de Sonn su wonnerschien, un lockt disch zem schbaziere giehn. Wann de en Gaade häs, fängsde aan ze säe un dais de Kadoffele zem keime lä‘e. Un hiersde am Himmel vill Ischrei, dann zejen bestemmd de Hoorgäns vorbei. Dais de rischdisch gugge, hann ma schonn Abrell, der mischt awer emmer noch wat e well. Oft ka ma – un dat…

Weiterlesen Weiterlesen

Gaadeawäid em Alda

Gaadeawäid em Alda

  Gaadeawäid em Alda Von Anita Trostel Isch sein enn demm Alda Wo ed Kreiz schonn wat schief. Awer nixdesdedrodz Fennen die Gaadeawäid isch medidativ. Weldwuggs em Gaade Kann ich ganed good läide, zeeschd ed och em Kreiz isch duun alles beschnäide. Jedes Unkreidsche duun isch Total vanischde, doabei sein isch kreativ un duun newebei dischde. Bäim Mähje vonn de Wiss Zeeschen isch Kurwe un Kräse. Mäine Mann sähd: „Jedz schbennd ed widda, dat soll suwat häße.“ Außa Tomade weerd…

Weiterlesen Weiterlesen

Naggeleräije zwescha Biewere un Sejendorfa

Naggeleräije zwescha Biewere un Sejendorfa

Naggeleräije zwescha Biewere un Sejendorfa von Anita Trostel Biewer un Sejendorf wooren frejer moa zwei ejeschdännije Därfa. 1910 sein se dann zesammeiläd woore zo Niederbieber-Segendorf. Vawaldungsmäßisch häd dat 60 Johr ganz good iklappt, soahn isch jedz moa aus mäiner Sischd als iboorene Biewere. 1970 sein se dann noa Näiwidd enimähnd un als Schdadtdeele widda idrännd woore. En all denne Johre häd ma awer emma imärgt, dat Sejendorf reeschs vomm Widdbaach un Biewer links vomm Widdbaach läid. Su rischdisch zesamme ikomme…

Weiterlesen Weiterlesen

Blasius

Blasius

Blasius Von Anita Trostel Mäin Umma koam aus de Eifel. De Eifel es joa schonn emmer en good kadolije Gejend iwese, un wie dat doa off jede Fall frejer su woor, goaf ed an Maria Lischdmäss, am 2. Fäbrua, denn Blasiusseje. Die Läid sein all em Sonndaachsschdaat en de Kärsch em sisch de Blasiusseje geewe ze loasse, se hann iglofd, dat se em ganze Johr dann kään Halswieh kräijen. De Kallefelse Hein, en ahle Eifeler, häd dumoals moa vier ädlische…

Weiterlesen Weiterlesen

Beschdreggend schien

Beschdreggend schien

Beschdreggend schien Von Anita Trostel Jedz kimmd wat, wat vill Fraue besonnersch good kennen, awer mansche Männer kennen dat och un sein med Begeisdarung debei. Ed gähd em ed schdregge. En de 1990ija Johre woor dat joa ganz aus de Mode ikomme, nur die “Griene” hann noch ischdreggt, em sisch vonn de Masse aafzeheewe. Wer doa als ned Griena noch ischdreggt oadda wat sälwa ischdreggdes anidoahn häd, der woor en aller Ooche joa suwat vonn reggschdännisch. Awer mem 21. Johrhonnerd…

Weiterlesen Weiterlesen

Wender

Wender

Wender (von Anita Trostel) Medde Dezemba es ed med  de Besinnung eremm, die Chresdaachshektik iwwerkimmt all ganz schlemm. Ed weerd ibodzd, imachd un ibraachd, doamed alles schien es fier die heilije Naachd. Ganze Heerschaare duun en de Ischäfde remloafe[1], wollen se doch all noch e schien Chreskinnsche koafe. An Chresdach weerd nur idrun‘ge un igesse, un sisch pudekrämbisch off em Sofa isesse. Der äne freit sisch, wann de Januar es weiß, wann de Baach zoifrore es un e kann off…

Weiterlesen Weiterlesen